Bæredygtig fragthåndtering med container tiltere

Med transportsektoren som en betydelig kilde til CO2-udledning står behovet for bæredygtige løsninger klart. Læs med og bliv klogere på, hvordan du kan effektivisere dine transportløsninger.

Hvis bæredygtige transportløsninger skal integreres på tværs af brancher, kræver det, at den enkelte virksomhed gør sig overvejelser om, hvordan man kan effektivisere sine processer og skære ned på CO2-udledningen. Et eksempel på et effektivt tiltag er optimering af pladsudnyttelsen i containere for at reducere miljøpåvirkningen og skabe mere bæredygtig fragthåndtering.

 

CO2 og transportsektoren 


Transportsektoren udleder meget CO2 – det er et faktum. Ifølge et sektornotat udarbejdet af Energistyrelsen i maj 2023 var transportsektoren i 2021 ansvarlig for hele 27% af Danmarks samlede udledninger. I samme notat udregnes også, at andelen af udledning forårsaget af transportsektoren forventes at stige til 35% i 2030 på trods af, at den samlede danske udledning falder (Klimastatus og –fremskrivning 2023 (KF23):Transport, Sektornotat nr. 4A. Energistyrelsen (2023)).

Det betyder, at man ikke kan læne sig tilbage og håbe, at overgangen til flere elektriske køretøjer gør det alene. En stor del af transportsektoren er fragthåndteringen, som ikke forventes at blive mindre, da mange aspekter af hverdagen i en eller anden grad er afhængige af, at gods bliver transporteret på tværs af Danmark og landegrænser. Derfor er det stadigvæk afgørende, at der arbejdes videre på at udvikle sig i en mere bæredygtig retning og yderligere at mindske udledninger.

 

Mere pladsudnyttelse i containere


Et af de områder, hvor du vil kunne spare CO2-udledning, er ved optimering af pladsudnyttelse i forbindelse med bulkgods. Jo bedre du er til at udnytte den plads, der er i de containere, der indeholder gods, jo færre containere behøver du at bruge. Det er dog ikke altid muligt, at udnytte containernes fulde kapacitet, når de påfyldes. For eksempel kan det være nødvendigt at pakke løst materiale i mindre beholdere på paller, der så optager meget af den plads (og vægt) i containeren, som ellers kunne have været fyldt med løst materiale. Men løst materiale er ofte en udfordring, da det er svært at fylde containeren helt til døren, uden at indholdet ryger ud. 

En container tilter gør det muligt at loade en container med bulkgods på en mere effektiv måde: det går hurtigere, du bruger mindre mandskabskraft og samtidig udnyttes containerens fulde kapacitet. En container tilter er i princippet blot en ramme, som containeren sættes ind i og fastgøres i. Derefter kan du med en fjernbetjening tilte containeren til den ønskede hældning – helt op til 90 grader. Det gør det muligt at påfylde containeren 'oppefra' i stedet for ind ad containerdøren på siden. Til container unloading kan du ligeledes tilte containeren, sådan at tyngdekraften gør alt arbejde for at få materialerne ud. 

 

Miljømæssige gevinster i effektiviserede processer


Bruger du en container tilter til at påfylde løst materiale direkte på dine containere, kan du med det indbyggede vægtsystem holde øje med, hvor meget materiale der er fyldt på. Det gør det nemt at se, hvornår containerens kapacitet er nået. Derefter kan tilterens hydrauliske arme lukke containerdørene, og containeren kan vippes ned igen. Herefter er containeren klar til at blive loadet på en trailer og kørt til dens destination. 

Der er en række miljømæssige gevinster at hente i denne form for effektiv container loading og unloading. Siden man ikke bare kan skære helt ned for transport af gods, er enhver form for effektivisering med til at skabe mere bæredygtig fragthåndtering. Ved at minimere tabt kapacitet i den enkelte container, kan du transportere dit gods med færre containere. Det minimerer samlet set antallet af lastbiler, der bruges til at køre varerne rundt, hvilket reducerer CO2-udledningen. Samtidig er det en økonomisk besparelse for den enkelte virksomhed. 

Find flere informationer om container tiltere, effektiv container loading og container unloading hos JNC Teknik. Vi forhandler bl.a. container tiltere fra A-Ward, som er en af de førende leverandører af systemer til håndtering af bulkgods og genbrug.

 

FAQ 


Hvad er en container tilter?

En container tilter er en maskine, der kan tilte containere op til 90 grader. Dermed gøres det nemmere at loade og unloade containere med løst materiale.


Hvordan resulterer bedre pladsudnyttelse i mere bæredygtighed?

Ved at skære ned for spildt plads i containere og udnytte alle containeres fulde kapacitet kan man reducere antallet af transportmidler, der skal transportere ens gods. Dette skærer ned på virksomhedens samlede CO2-udledning og fremmer mere bæredygtig fragthåndtering.


Hvordan ved jeg, om en container tilter er noget for min virksomhed?

Container tiltere er ideelle til håndtering af bulkgods og genbrug. Er du i tvivl om, hvorvidt løsningen ville være noget for jer, er du velkommen til at kontakte os hos JNC Teknik for at høre mere om container tiltere.

0
Feed

Skriv en kommentar