Effektiv container loading og unloading med containertilter

I genindvindingsindustrien spiller effektivitet en afgørende rolle, men i flere af processerne er der risiko for flaskehalse. En af disse flaskehalse kan være loading og unloading af containere.

Manuel udførelse af opgaver i forbindelse med loading og unloading af containtere er ofte forbundet med langsommelighed, sikkerhedsrisici og ineffektiv udnyttelse af containerens kapacitet. Derfor kan en container tilter fra A-Ward være en oplagt mulighed for dig, der gerne til effektivisere processerne. 

 

Ulemper i traditionel loading og unloading


Loading og unloading af containere er en nødvendighed, uanset om der arbejdes med fødevarer, mineraler eller genbrug. 

Traditionelle metoder til dette kan dog have en række ulemper, som en container tilter kan være med til at mindske. Traditionel loading og unloading tager eksempelvis en del længere tid, da materialet skal køres ind eller ud ad flere omgange. Skal det gå hurtigt, er man måske også nødsaget til at bruge mere mandskab. Ud over dette er der en række risici forbundet med traditionelle metoder for at loade og unloade containere; arbejder man for eksempel med løst materiale, er der risiko for, at det falder ned over medarbejderne i påfyldningsprocessen, især hvis man forsøger at udnytte hele containeren og stabler materialet højt. 

Vil du gerne passe på dine medarbejdere, risikerer du ikke at kunne udnytte al pladsen i containeren. Har du løst materiale, kan det være svært at skubbe ind på en måde, hvor det ikke bare ryger ud igen, så snart gummigeden bakker tilbage. Fyldes det løse materiale i mindre beholdere, for derefter at stable dem i containeren, mistes der også en del plads, som ellers kunne være fyldt op. 

 

Hvad er en container tilter?


En container tilter er en maskine, der kan bruges til at tilte containere helt op til 90 grader. Den består af en ramme, der omslutter containeren samt hydrauliske arme, der bruges til at åbne og lukke containerdørene. Derudover har den et system, der løfter eller sænker containeren. Containere kan køres direkte ind i tilteren eller sættes på ovenfra, hvorefter de sættes fast i rammen.

 

Container loading


Når en container skal loades, kan det være meget tidskrævende, og ofte risikerer man ikke at kunne udnytte hele containerens kapacitet. Med en container tilter effektiviserer du container loading-processen og kan fylde containeren hundrede procent. En ekstra bonus ved det er, at du sparer antallet af containere, der skal bruges, for at transportere materialerne.

En tom container sættes ind i tilteren og fastgøres i alle fire hjørner. Derefter bruges tilterens fjernbetjening til at vippe containeren op i den ønskede position. Den kan rejses helt op, så containeren kan påfyldes oppefra. Containeren fyldes herefter med materialer, og du kan holde øje med vægtsystemet for at se, hvor meget der er i. Når containeren er fyldt til den ønskede kapacitet, kan dørene lukkes ved hjælp af de hydrauliske arme på tilteren. Containeren vippes ned igen, så den kan loades over på en trailer – enten ved at en lastbil bakker ind i rammen, eller ved at løfte containeren ud af tilteren og over på lastbilen. Derefter er containeren klar til at blive kørt til dens destination. 

 

 

 

Container unloading


Når en container skal unloades, kan det ved hjælp af en tilter gøres meget hurtigt og, endnu vigtigere: sikkert. Man gør nemlig brug af tyngdekraften til at tømme containeren og sparer dermed en del mandskabskraft. Containeren køres ind i tilteren og fastgøres. Derefter tiltes den til den ønskede hældning og fjernbetjeningen bruges til at åbne containerens døre fra sikker afstand. Indholdet unloades, og containeren tiltes yderligere for at sikre, at den tømmes helt. Når containeren er tom, kan den vippes ned igen og køres væk.

På den måde sparer du meget tid på at unloade containeren. Yderligere undgår du at udføre det manuelle arbejde i unloading, der potentielt kan udgøre en sikkerhedsrisiko, når man har at gøre med store mængder af materialer. 

Se mulighederne for container loading og container unloading-systemer, inklusive container tiltere, hos JNC Teknik. 

FAQ 


Hvilken slags materiale kan med fordel loades med en en container tilter?


Container tilteren er mest brugbar i forbindelse med håndtering af bulkgods og genbrug, da dette oftest kan påfyldes direkte på containeren uden brug for yderligere, mindre beholdere.


Hvordan fungerer en container tilter?


En container tilter består af en ramme, der fastsættes på containeren, og som kan vippe containeren op til den ønskede hældningsgrad. Containeren kan tippes helt op til 90 grader, hvilket letter både loading og unloading.


Hvorfor er en container tilter en god idé?


Med en container tilter kan du mindske flaskehalse, da container loading og unloading gøres mere effektivt.

0
Feed

Lämna en kommentar